تماس با ما

آدرس پستی دانشگاه: آذربایجان شرقی، جاده 35 تبریز- مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریات


CAPTCHA Image