باهم آیی واژگانی در حرزیّات صحیفه‌ی رضویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه لرستان

چکیده

کلام معصومان علیهم السلام منبع سرشاری از حکمت، معرفت و ادب تعلیمی است که از ظرفیت لفظی ومعنایی بالایی برخوردار است. یکی از مهمترین بخش­های صحیفه رضویه، «حرزیات» امام رضا (ع)  است که علاوه بر معارف والا و ارزشمند، از نظر انسجام واژگانی در حدّ اعلاست.
در این مقاله سعی شده است در راستای کشف معانی نهفته در حرزیات این صحیفه وزین، مسأله‌ی باهم آیی واژگان بررسی و تحلیل گردد. نگارنده ابتدا با استفاده از دیدگاه برخی صاحب نظران به معرفی مفهوم باهم آیی واژگانی در معناشناسی و مفهوم حرز پرداخته است و سپس طبقه­بندی ای از انواع با هم آیی در حرزیات ارائه نموده و در پایان تلاش شده است به مقوله تناسب میان باهم آیی‌های واژگانی و موضوع اصلی؛ یعنی حرزهای رضوی پرداخته شود.
در این مقاله، داده‌ها و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه­ای گردآوری شده است. نخست تعبیرهای اصطلاحی گزینش شده و سپس با روش توصیفی و تحلیلی مبتنی بر معناشناسی، تعبیرهای مذکور بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها