رثای امام حسین (ع) در اشعار عربی ‌اندلس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این مقاله، پژوهش درباره شعر رثای امام حسین (ع)  و ویژگی‌های آن در دوره ‌اندلس می­باشد. در این پژوهش با روش ارائه شواهد شعری مختلف از شاعران رثای عاشورا در ‌اندلس، به بررسی و تحلیل این اشعار می­پردازیم. شعر رثای امام در ‌اندلس، نمایانگر عشق و دوستی مردم آن دیار مخصوصاً شاعران و ادیبان آن به خاندان اهل بیت است. ساختارها و مضامین این اشعار جنبه تقلید و اقتباس از شاعران مشرق زمین را دارد؛ ولی شاعران آن دیار با تصویرگری و نوآوری خود و متأثر از اوضاع ادبی، اجتماعی و سیاسی توانسته­اند قالب­ها و ساختارهایی را ایجاد کنند که در مخاطب تأثیر گذارند. گاهی رثای امام در قالب موشحات، تخمیس و تسدیس از قصاید شعرای دیگر پدیدار می‌شودو این نشانه توجه شاعران شیعی آن دیار به رثای امام در قالب­های جدید می­باشد که در آن روزگار ابداع شده است.

کلیدواژه‌ها