جایگاه دمستانی و قصیده‌ی"ملحمة الطفَ" در شعر عاشورا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

چکیده

بیشتر اشعار حسن بن محمد دمستانی، درباره اهل بیت علیهم­السلام به ویژه امام حسین (ع) است. دمستانی درباره­ ایشان و واقعه­ی کربلا قصاید متعددی سروده اما مشهورترین اثر منظوم وی در این زمینه قصیده­ی«ملحمة الطف» یا قصیده­ی «المربعه»  است .
 دراین مقاله، نخست جایگاه دمستانی در میان شاعران مرثیه سرا و موقعیت قصیده«ملحمة الطف» در شعر عاشورا تبیین شده و سپس محتوای ارزشی و اغراض و درون­مایه­های این قصیده مورد تحلیل قرار گرفته است.  نتایج حاصل آمده از این پژوهش و ژرف­نگری در این قصیده نشان می­دهد که دمستانی به عنوان یک شاعر شیعی، تاکنون ناشناخته مانده و این در حالی است که در میان شاعران شعر عاشورا در مرتبه والایی قرار گرفته و توجه او به فضائل اهل بیت(ع) به خصوص امام حسین(ع ) در قصیده «ملحمة الطف» از اهمیت والایی برخوردار است. در همین راستا،  درون­مایه­های ارزشی این قصیده که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته عبارتند از: رثاء، مودت اهل بیت، شجاعت و سفارش به صبر.

کلیدواژه‌ها